Juli måned har givet os masser af sommervarme og grøn strøm fra solceller.

FN's klimarapport har slået fast med syvtommersøm, at vi har MEGET travlt hvis vi skal nå klimamålene.

En af de mest lovende teknologier for at få os i mål er solceller. Selv i et lille nordligt land som Danmark, er solcellerne med til at bidrage positivt til den grønne omstilling.

Faktisk har vi hen over sommeren slået flere rekorder for, hvor meget af vores elforbrug der blev dækket af el fra solceller. ⚡

Den 8. juni i år var en rigtig god dag for solcellerne. Her blevet der produceret 9.531 megawatt-timer (Mwh) el fra solceller. Det svarede til, at hele 10% af vores samlede elforbrug blev dækket af el fra solceller.

Rekorden for mest solenergi produceret på en time var også den 8. juni, hvor der kl. 13 blev produceret 1.077 Mwh. Faktisk var vi i denne time helt oppe på at få dækket næsten 1/4 af vores elforbrug fra solceller.

Det er dog stadig vindenergi som er den største kilde til klimavenlig el i Danmark, hvor vi nogle gange oplever at vores elforbrug bliver dækket 100% af vindenergi. 🌎