Har du lagt mærke til, at priserne på energi herunder el og gas er steget kraftigt det seneste år?

De historisk høje priser på energi ses i hele Europa og rammer derfor millioner af mennesker i form af både private forbrugere og virksomheder. Det høje prisniveau skyldes en kombinationen af flere faktorer, som du kan læse mere om i denne guide.

I guiden bliver du også klogere på, hvor meget det betyder i kroner og øre for dig, en mere grundlæggende forklaring af det danske og europæiske elmarked, samt hvor meget prisstigningerne har påvirket benzin og diesel.

Derudover er der et bonusafsnit om de politiske tiltag, der netop er blevet vedtaget i EU vedrørende den pågående energikrise.

  1. De markante prisstigninger på el og gas skyldes flere forskellige faktorer
  2. Prisstigningen giver en mærkbar vækst i kroner og øre
  3. Prisen for benzin og diesel er ligeledes steget
  4. Forstå det danske og europæiske elmarked
  5. Energikrisen er et højaktuelt tema i EU

De markante prisstigninger på el og gas skyldes flere forskellige faktorer

En kombination af flere faktorer betyder, at priserne på energi i hele Europa stiger markant herunder el og gas. Prisstigningerne er noget, der kan mærkes hos både private forbrugere og virksomheder.

Det mærkes hårdere, da prisen på el ramte et mangeårigt lavpunkt i foråret 2020, kort efter coronakrisen startede. Den gode nyhed er heldigvis, at fremtiden tegner lys. Dansk Energi forudser i år, at hvis der etableres tilstrækkeligt grøn elproduktion bliver fremtiden både billigere og grønnere. 

Kort ridset op så er der 3 overordnede faktorer, der har skabt denne energikrise.

  • Manglende gasleverancer fra Rusland skaber prisstigninger på el og gas, da Rusland leverer en stor del af danske gasforbrug. 
  • Manglende regn og vind, hvilket betyder, at der ikke er blevet produceret den samme mængde vand- og vindenergi som normalt. 
  • Stigende efterspørgsel på energi, der skyldes at mange lande har voksende økonomier efter halvandet års coronakrise. 

Tredobling af prisen på el og seksdobling af prisen på naturgas:

Prisen på el er 3 gange så høj, og prisen på den fossile naturgas er seksdoblet. Begge stigninger er sket inden for det seneste år.

Normalt vil de europæiske lande have store lagre med naturgas, der bruges, når priserne globalt bliver høje, og forbruget til opvarmning stiger om vinteren. 

I øjeblikket er depoterne dog allerede halvtomme, da efterspørgslen på naturgas har været usædvanlig høj hele sommeren. Det skal ses i kombination med, at Rusland har sænket leverancerne af gas til Vesteuropa.

Det betyder, at de 400.000 danskere med naturgasfyr bliver ramt hårdere end andre, der opvarmer deres huse med fx. en eldrevet varmepumpe. Én kilowatt-time i naturgas kostede næsten otte øre for et år siden, nu koster den næsten 50 øre. Opvarmer du derfor dit hus med gas, er den stigning bestemt noget, der kan mærkes.

Gasregningen kan formentlig blive 800 kr. dyrere, og elregningen ca. 200 kr. dyrere. I alt kan det godt være op mod til 1.000 kr. mere om måneden for en almindelig husstand. Har du et større hus, kan elregningen hurtigt blive meget større.

Har du fjernvarme eller varmepumpe, vil din regning altså ikke stige i lige så høj grad. Dertil hører at varmepumper er langt mere energieffektive end naturgasfyr, og dermed er den relative konkurrencekraft for el steget. 

Har du planer om f.eks. at installere varmepumpe eller skifte vinduer, så kan du muligvis få et klima- og energitilskud til din bolig.

Mindre regn og blæst:

De nordiske beholdere af vand der bruges til elkraft, de var i september 2021 15 % mindre fyldte end normalt. Da der har været usædvanligt lidt nedbør, hvilket betyder at, der bliver produceret mindre el ved vandkraft. 

En mindre del af forklaringen på de stigende priser er, at det har blæst mindre end normalt i Nordeuropa i efteråret 2021. Det betyder, at der er mangel på den billige el, som vindmøllerne normalt producerer. Når energien ikke kommer fra grønne kilder, skal den hentes andre steder fra. Det er i så fald fra fossile energikilder som kul, olie og ikke mindst gas.

Europæiske økonomier i overraskende vækst:

Der er kommet hurtigt gang i økonomien efter corona, hvor det meste af verden i foråret 2020 havde udsigt til massivt faldende indtægter og lave priser på alt fra el til kul, olie og gas. 

Den økonomiske vækst i de Europæiske lande har samtidigt betydet, at vi nu bruger meget mere energi end forventet. Markedet har ikke kunne følge med i tilstrækkelig fart på den øgede efterspørgsel i forhold til at levere nok kul, olie og gas. 

EU-Kommissionen har i sommeren 2021 opjusteret deres forventning til væksten i BNP globalt set. 2020 - 2021 stiger BNP med 5,9 % i stedet for 4,7 % ifølge deres opdaterede beregninger. 

Udviklingen i elpriser 2001-2021

Kilde: Dansk Energi.

Prisstigningen giver en mærkbar vækst i kroner og øre

De priser der ses i øjeblikket er historisk høje og har bidraget til at skabe en energikrise i hele Europa, der rammer millioner af hjem og virksomheder. 

De enkelte faktorer gør, at energipriserne stiger med det resultat, at elregningen i 2021 bliver højere end i 2020. Hvor meget din elregning stiger afhænger af dit forbrug, hvordan priserne udvikler sig, og ikke mindst hvilken elaftale du har. 

Dansk Energi har regnet på priserne for oktober - december 2021, hvor der tages udgangspunkt i en elpris på 90 øre/kWh. I 2020 var prisen i gennemsnit 21 øre/kWh. Det er dermed en stigning på 325 %. Da elregningen består af en lang række elementer, så er stigningen i elregningen 29 % for en husstand med 4.000 kWh/år. 

For en enlig person med et forbrug på ca. 1.500 kWh om året vil stigningen være næsten 17 % (280 kr.). I en stor husstand med 2 voksne og 2 større børn vil det potentielt give en stigning på 1.345 kr. eller ca. 33 %. 

Elregning oktober-december

Kilde: Dansk Energi.

Prisen for benzin og diesel er ligeledes steget

En liter benzin kostede i starten af måneden 13,89 kr. pr. liter benzin, hvilket kun er 8 øre fra rekordprisen tilbage i september 2012, hvor prisen var 13,97 kr. “Vi er på højde med det højeste niveau, vi nogensinde har set”, siger brændstofsdirektør i Circle K, Peter Rasmussen til TV 2. 

De høje priser er ikke noget, der er enestående herhjemme. Den dyrere benzin skyldes stigende oliepriser på verdensplan, som efter et styrtdyk ved coronapandemiens start, nu har fundet sit højeste niveau i flere år. 

“Der er rigtig mange ting, der trækker i retning af en endnu højere oliepris i den kommende tid, men helt generelt er efterspørgslen meget større end udbuddet”, siger cheføkonom i Sydbank, Søren Kristensen til TV 2. 

En lignende prognose ses fra den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, der ifølge New York Times forudser et scenarie, hvor olien stiger med yderligere 10 dollar inden årsskiftet. 

Stigningen gælder også for elbiler:

Prisstigningen er nogenlunde ens uanset, om du kører en benzin- eller elbil. Dansk Energi har fremlagt, at beløbet kan blive i omegnen af 290 - 340 kr. på 3 mdr. 

Den store forskel er, at kører du i en mindre bil, vil det koste ca. 1.000 kr. mere at køre i en benzindrevet bil frem for en elbil. 

Har du en elbil, kan du med fordel læse, hvordan du får den bedste elaftale til din elbil.

Forstå det danske og europæiske elmarked

Først og fremmest bliver strøm importeret og eksporteret ligesom andre varer. Priserne bliver fastsat på en elbørs, hvor elproducenter og elhandlere fra mange lande sender deres informationer ind til. 

Danmark er forbundet med Sverige, Norge, Tyskland og Holland via store elkabler. Det gør, at vores strøm består af en blanding af den strøm, vi selv producerer og blandt andet også af norsk vandkraft, svensk a-kraft og tysk kulkraft. 

Hvor bliver elektricitet handlet?

Elprisen fastsættes hver time via traditionel udbud og efterspørgsel. Det sker, når blandt andet danske, svenske, norske og tyske elproducenter og elleverandører melder produktion og forbrug ind til elbørsen Nord Pool Spot. 

Elleverandøren køber strømmen på Nord Pool's Spot marked eller direkte hos elproducenten, og sælger den hjem til dig. 

Markedet for el fungerer på den måde, at det er den dyreste nødvendige elproducerende enhed, der til enhver tid bestemmer prisen på strømmen, der udbydes på det internationale marked. Der er ofte behov for et dyrt gas kraftværk, som sætter prisen i elmarkedet. 

Det danske elmarked er præget af høj konkurrence, stor valgfrihed og lave priser (uden afgifter). Du kan som forbruger vælge mellem 200 produkter fra over 50 forskellige elleverandører. Det er tilmed let at skifte leverandør, da det kan gøres på et par minutter. Det svære er derimod at finde det rigtige produkt til dig.

Har du overvejet at få en digital elmægler til at tjekke din elregning, vil de hjælpe dig, så du automatisk er sikret den billigste elaftale.

Energikrisen er et højaktuelt tema i EU

Den aktuelle energikrise er et tema, som EU tager meget alvorligt, da det påvirker hele Europa. 

Emnet var på topmødet så sent som torsdag d. 21/10, hvor EU's stats- og regeringschefer blev enige om, hvordan energipriserne i Europa skal håndteres. De tiltag som EU-Kommissionen har aftalt er primært nationale tiltag såsom støtte til de svageste lande, dvs. at der fra EU ikke skal gribes ind i stor stil. 

Spanien, Italien og Grækenland mente før mødet, at der skulle opkøbes energi i fællesskab og have fælles gaslagre rundt omkring i Europa. Det skulle etableres for at forhindre, at vi ender i samme situation igen med rekordhøje priser. De nordiske lande mente derimod, at den slags i højere grad var op til de enkelte medlemslande at beslutte. Sidstnævnte er også det, som EU-Kommisionen har vedtaget.

Tiltagene kan f.eks. være at tilbyde afgiftsfritagelse. Derudover vil de også holde øje med, at der ikke på mellemlang og lang sigt opstår spontane prisstigninger på energi igen. Derfor ønsker de at forbedre EU's energisystem. Det interne marked spiller også en rolle, da det skal sørge for forsyningssikkerhed og samtidig støtte overgangen til klimaneutralitet. 

Energikrisen er også på dagsordenen til december, når der igen er topmøde mellem EU’s ledere. 

Opsummering: 

Som det kan ses, så er der flere årsager til, at priserne på el og gas er steget så kraftigt i hele Europa.

Det kan være lidt kompliceret at forstå, men kort ridset op er der 3 faktorer, der forsåger stigningen. De 3 faktorer er begrænset gasleverance fra Rusland, mindre regn og vind og større efterspørgsel end udbud. Alle disse elementer påvirker den samlede el og gasregning, hvorfor det er vigtigt at vælge den rette aftale for dig.

Elregningen vil potentielt kunne stige med 29 % i det her afsluttende kvartal, hvis prisstigningerne fortsætter. I en stor husstand med 2 voksne og 2 børn er den stigning beregnet til at blive ca. 1.345 kr.

Som du kunne læse i forrige afsnit, så er energikrisen også meget aktuel nede i EU, hvorfor det helt sikkert ikke er sidste gang, at dette emne tages op dernede.

Er du interesseret i, at Powernord tjekker din elregning, kan du altid kontakte os, så kigger vi på det. Hos Powernord hjælper vi dig ved at få den elaftale, der passer til dine ønsker og behov.